ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กน-8438 นนทบุรี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง