ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง (054-54-0004) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง