ชื่อเรื่อง : เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการงานรัฐพิธี กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง