ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องไทยธรรมถวายพระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการงานรัฐพิธี กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง