ชื่อเรื่อง : จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการงานรัฐพิธีกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง