ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 11 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง