ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กบ - ๘๕๓๔ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง