ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำถนนบ้านวัดโพธิ์เอน-บ้านบางนายไกร (นบ.ถ.24-19) จำนวน 10 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง