ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon Pixma G1010 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง