ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถทะเบียน กน-8438 นนทบุรี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง