ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถกระบะ ทะเบียน กบ-5833 นนทบุรี จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง