ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถทะเบียน 82-2383 นนทบุรี จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง