ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสง จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง