ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กทค-571 นนทบุรี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง