ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่ รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กทค-571 นนทบุรี จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง