ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บท-1910 นนทบุรี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง