ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถทะเบียน 82-9025 นนทบุรี จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง