ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรถตู้ ทะเบียน นจ-86 นนทบุรี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง