ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-8911 นนทบุรี จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง