ชื่อเรื่อง : เช่าที่ดิน จำนวน 1 ปี (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)