องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

ตอนนี้ยังรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดยุไหมค่ะ

รับครับ

(โดย:ธิดารีตน์ พุ่มแห เขียนเมื่อ:18 กรกฏาคม 2565)

ส้วมเต็มค่ะ จะขอใช้บริการค่ะ

ขอโทษค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกองไม่มีรถดูดส้วมค่ะ ขออนุญาตแนะนำ ติดต่อขอให้รถไปดูดส้วมได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เบอร์โทร 02-589-0494 ต่อ 620

(โดย:วัชรี สินธิพงศ์ เขียนเมื่อ:04 พฤษภาคม 2565)

ได้รับเอกสารเกี่ยวสำรวจที่ดิน ทางเจ้าบ้านต้องดำเนินการอะไรคะ

ถ้าเป็นการชี้แนวเขตที่ดิน ให้รอเอกสารกับทางที่ดินค่ะ

(โดย:จุฑารัตน์ จ้วงสินธุ์ เขียนเมื่อ:20 ธันวาคม 2564)

ผมชื่อนายวีรจิต สุวรรณ​เทศ ​ย้ายที่อยู่เดิมจากสมุทรสาคร​มาอยู่ที่ 47/2 หมู่​ที่ 2 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย​ นนทบุรี ขอเรียนถามว่าในกรณีของผู้สูงอายุที่รับเงินรายเดือนจากรัฐบาลต้องแจ้งย้ายที่อยู่ใหม่ที่นี่เพื่อรับเงินช่วยเหลือกรณีผู้สูงอายุ คำถามคือ 1.หากมิได้มาด้วยตนเองจะขอแจ้งด้วยการส่งจดหมายพร้อมเอกสารหลักฐานมาแทนได้หรือ ไม่ 2.เอกสารที่จะส่งแนบมาด้วยใช้เอกสารอะไรบ้างครับ 3. ผมรบกวนขอที่อยู่ของอบต.บางขุนกองนะครับ ขอบพระคุณ​อย่างสูง​

เรียน คุณวีรจิต สุวรรณเทศ ตามที่ได้สอบถามกรณีย้ายที่อยู่จากที่เดิมเข้ามาอยู่ในพื้นที่ อบต.บางขุนกอง ผู้สูงอายุทุกคนจะต้องเดินทางมายัง อบต. เพื่อมาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพใหม่ทุกครั้งที่มีการย้ายที่อยู่ค่ะ (ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564) สำหรับเอกสารที่ผู้สูงอายุจะต้องใช้ในการลงทะเบียนคือ 1.บัตรประชาชน 2.ทะเบียนบ้าน 3.บัญชีธนาคารที่จะโอนเข้าเบี้ย (ใช้เอกสารตัวจริงทุกฉบับ) ที่อยู่ อบต.บางขุนกอง เลขที่ 60/2 หมู่ 3 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 ผู้สูงอายุสามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.บางขุนกองค่ะ *ปล. มาภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-432-6091 ต่อ 22

(โดย:นายวีรจิต​ สุวรรณ​เทศ​ เขียนเมื่อ:01 พฤศจิกายน 2564)

ขอที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ค่ะ จะจัดส่งเอกสารทางราชการไปค่ะ

ที่อยู่ อบต.บางขุนกอง 60/2 หมู่ 3 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 ค่ะ

(โดย:นิตยา เขียนเมื่อ:04 สิงหาคม 2564)

อยากไ้รถดูดส้วมค่ะ ด่วนค่ะโทรไปไม่มีคนรับเลยค่ั

ขอโทษค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกองไม่มีรถดูดส้วมค่ะ ขออนุญาตแนะนำ ติดต่อขอให้รถไปดูดส้วมได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เบอร์โทร 02-589-0494 ต่อ 620

(โดย:กรองแก้ว นกลอย เขียนเมื่อ:03 พฤษภาคม 2564)

6 รายการที่ดำเนินการแล้ว× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416