องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ขอเชิญชวนประชาชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนกรกฎาคม 2565
รายละเอียด : #ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี #ขอเชิญชวนประชาชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนกรกฎาคม 2565 ผ่านหน้าเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ตามลิ้งค์ด้านล่าง http://www.dla.go.th/servlet/BlessingSign -------------------------------------------------------------- อบต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทรศัพท์ : 0-2432-6091-4 ต่อ 13, 22 โทรสาร 0-2432-6095 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง จังหวัดนนทบุรี https://www.facebook.com/profile.php?id=100064705331559 www.bangkhunkong.go.th สายตรง นายก อบต.บางขุนกอง 081-5638087 สายตรง สำนักปลัด อบต.บางขุนกอง 084-3879553 0-2432-6091-4 ต่อ 13, 22
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 085-9524844 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 096-8890333,061-3942861, 084-3879553 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416