องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เปิดรับสมัครน้องๆที่มีอายุ 3 ปีบริบูรณ์ เข้าศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียด : #ประชาสัมพันธ์ #สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดรับสมัครน้องๆที่มีอายุ 3 ปีบริบูรณ์ เข้าศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้น้องๆ มีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ที่ดี โดยคุณครูและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านปฐมวัย ส่งบุตรหลานของท่านมาให้เราดูแลนะคะ ติดต่อสอบถามการสมัครเรียนได้ที่ เบอร์ 094 329 8239 ครูน้ำอ้อย หรือ ที่ตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง โรงเรียนวัดซองพลู www.google.co.th/maps/dir/13.7560064,100.4732416/โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)/@13.7901458,100.428579,13z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x30e29a64d683b7f9:0x8ff2171ed63e8fb2!2m2!1d100.4512605!2d13.821167 ติดต่อสอบถามการสมัครเรียนได้ที่ เบอร์ 084 638 0316 ครูสุมาลี หรือ ที่ตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง โรงเรียนวัดบางไกรนอก www.google.co.th/maps/dir/13.7560064,100.4732416/โรงเรียนวัดบางไกรนอก+ที่ตั้ง/@13.7896181,100.4061561,13z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x30e29a7f9d26b2b5:0x879a19bea491f525!2m2!1d100.4404262!2d13.8273273 ติดต่อสอบถามการสมัครเรียนได้ที่ เบอร์ 086 892 3607 ครูเปรมจิต หรือ ที่ตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน www.google.co.th/maps/dir/13.7560064,100.4732416/โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน+101%2F5+หมู่+4,+ตำบลบางขุนกอง+อำเภอบางกรวย+จังหวัดนนทบุรี,+11130+11130/@13.7896599,100.4217686,13z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x30e2909d4ced0bcb:0x4fc03a514e8236ca!2m2!1d100.4386807!2d13.8184155
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416