องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียด : #ประชาสัมพันธ์ รับสมัครน้องๆที่มี อายุ 3 ปีบริบูรณ์ เข้าศึกษาระดับชั้น อ. 3 ขวบ ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ทั้ง 3 แห่ง สะดวกที่ไหนติดต่อ สอบถามและรับใบสมัครได้เลยค่ะ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค. 2566 #สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ศพด.ร.ร.วัดบางไกรนอก : ครูสุมาลี (0846380316) ศพด.ร.ร.ชุมชนวัดบางไกรใน : ครูเปรมจิต (0868923607) ศพด.ร.ร.วัดซองพลู : ครูน้ำอ้อย (0943298239)
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416