องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
image ภาพประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ทุกคน แสดงเจตจำนงสุจริต "งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิด "No Gift Policy" [9 มีนาคม 2566]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 [23 กุมภาพันธ์ 2566]
ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของหน่วยรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 [1 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการอบรมส่งเสริมนวดแผนไทย เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพนวดแผนไทย [31 มกราคม 2566]
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปบูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [10 มกราคม 2566]
การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 [4 มกราคม 2566]
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น ณ หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ [14 ธันวาคม 2565]
5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ [5 ธันวาคม 2565]
งดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน ธันวาคม 2565 [30 พฤศจิกายน 2565]
ประเพณีตักบาตรพระ 108 ปีที่ 101 ประจำปี 2565 [16 พฤศจิกายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 10 (ทั้งหมด 86 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416