องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
image ภาพประชาสัมพันธ์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ [3 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ณ วัดตะระเก หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี [2 มิถุนายน 2565]
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น [27 พฤษภาคม 2565]
กิจกรรม "Big Cleaning Day" ครั้งที่ 1 ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [29 เมษายน 2565]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [11 มีนาคม 2565]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง พร้อมด้วย รองนายก อบต.บางขุนกอง 2 ท่าน, ปลัด อบต. เลขานุการนายก อบต.บางขุนกอง, ประธานสภา อบต.บางขุนกอง, รองประธานสภา อบต.บางขุนกอง, สมาชิกสภา อบต.บางขุนกอง... [3 มีนาคม 2565]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [28 กุมภาพันธ์ 2565]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง พร้อมด้วย รองนายก อบต.บางขุนกอง 2 ท่าน, เลขานุการนายก อบต.บางขุนกอง, ประธานสภา อบต.บางขุนกอง, รองประธานสภา อบต.บางขุนกอง, สมาชิกสภา อบต.บางขุนกอง... [3 กุมภาพันธ์ 2565]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [31 มกราคม 2565]
การประชุม คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.ฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2565 [21 มกราคม 2565]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 47 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 085-9524844 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 096-8890333,061-3942861, 084-3879553 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416