องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
image ภาพประชาสัมพันธ์
ประเพณีตักบาตรพระ 108 ปีที่ 102 บริเวณคลองอ้อมนนท์ เขตตำบลบางขุนกอง จังหวัดนนทบุรี [5 ธันวาคม 2566]
5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [4 ธันวาคม 2566]
15 ค่ำ เดือน 12 วันลอยกระทง [27 พฤศจิกายน 2566]
สัญญาณมือขอความช่วยเหลือสากล "Signal for Help" [24 พฤศจิกายน 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง ทำความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดจำปา ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี [22 พฤศจิกายน 2566]
ขอเชิญร่วมงานตักบาตรพระ 108 ของชาวตำตลบางขุนกอง ปีที่ 102 ประจำปี 2566 [20 พฤศจิกายน 2566]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้งปัญหา ในระบบ Traffy Fondue ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง [1 พฤศจิกายน 2566]
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ [20 ตุลาคม 2566]
13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช น้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ [12 ตุลาคม 2566]
โครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนทั่วไป รวมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ [23 สิงหาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 - 10 (ทั้งหมด 115 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416