องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ขอเชิญประชาชนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายนิติพนธ์ สุภาเกตุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
บางขุนกอง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บางขุนกอง
โทร : 095-725-5108
(นายนิติพนธ์ สุภาเกตุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
บางขุนกอง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บางขุนกอง
โทร : 095-725-5108
สายตรงงานจัดเก็บรายได้ (ภาษี)
contact_phone โทรศัพท์มือถือ 081-753-9553
ข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม
folder เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ระดับน้ำประตูบางไกรในด้านในและด้านนอก
รายละเอียด : ระดับน้ำด้านใน 60เซนติเมตร ด้านนอก 95 เซนติเมตร เวลา 09.30 น.
ผู้โพส : admin
(ไลน์กลุ่ม)"บ้านนายไกรทอง" สำหรับประชาชนติดต่อ อบต.บางขุนกอง
แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 26


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 089-9124844 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 095-8047005 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 096-8890333,061-3942861, 084-3879553 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416