องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ซ่อมแซมไฟทางเดินเท้าท่าน้ำวัดโพธิ์เอน หมู่ที่ 6
รายละเอียด : วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายกปริศนา ลักษณะกุลบุตร นายก อบต.บางขุนกอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟทางเดินเท้าท่าน้ำวัดโพธิ์เอน หมู่ที่ 6 ผลการดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย -------------------------------------------------------------- อบต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทรศัพท์ : 0-2432-6091-4 ต่อ 23, 24 , โทรสาร 0-2432-6095 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง จังหวัดนนทบุรี https://www.facebook.com/profile.php?id=100064705331559 เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง จังหวัดนนทบุรี www.bangkhunkong.go.th ☎️ สายตรง กองช่าง อบต.บางขุนกอง 08-1890-9553 0-2432-6091-4 ต่อ 23, 24
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416