องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางเดินเท้าบริเวณ หมู่ที่ 6... [28 มิถุนายน 2565]
เจ้าหน้าที่กองช่าง งานไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าทางเดินเท้าชุมชนวัดโพธิ์เอน หมู่ที่ 6 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุนกอง หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย... [27 มิถุนายน 2565]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง และกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดกลับรถใต้สะพานบางราวนกร่วมกับหมวดบำรุงทางหลวงชนบท นครอินทร์... [27 มิถุนายน 2565]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ลงพื้นที่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงาน กองช่าง ดำเนินการแก้ไขปัญหา ถนนในซอยศาลเจ้าแม่ทับทิม หมู่ที่ 5 ตำบลบางขุนกอง ... [24 มิถุนายน 2565]
พิธีรับมอบ หมวกผ้าผูกคอ พระราชทาน ให้กับจิตอาสา ภาคประชาชน [24 มิถุนายน 2565]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง... [20 มิถุนายน 2565]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง พร้อมด้วย นายบุญเชิด ช้างเกิด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง, นายศรายุทธ พิมพ์จันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง, นายชวินทร์พล สวนแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง... [16 มิถุนายน 2565]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง พร้อมด้วย นายบุญเชิด ช้างเกิด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง, นายศรายุทธ พิมพ์จันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง, นายชวินทร์พล สวนแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง ... [16 มิถุนายน 2565]
เจ้าหน้าที่กองช่าง งานไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมไฟฟ้า [16 มิถุนายน 2565]
เจ้าหน้าที่กองช่าง งานไฟฟ้า ดำเนินการเก็บสายสื่อสารเก่าที่ห้อยตกลงมากีดขวางประชาชนที่สัญจรผ่าน ณ บริเวณหน้าหมู่บ้าน THE MIRTH ซอยวัดจำปา หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี [14 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 - 10 (ทั้งหมด 530 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 085-9524844 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 096-8890333,061-3942861, 084-3879553 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416