องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ฉีดพ่นหมอกควัน (เคสไข้เลือดออก) [6 ธันวาคม 2566]
ประเพณีตักบาตรพระ 108 ปีที่ 102 บริเวณคลองอ้อมนนท์ เขตตำบลบางขุนกอง จังหวัดนนทบุรี [5 ธันวาคม 2566]
อบต.บางขุนกองและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมแห่เรือ เนื่องในประเพณีตักบาตรพระ 108 ปีที่ 102 ประจำปี 2566 [4 ธันวาคม 2566]
ฉีดพ่นหมอกควันหมู่บ้านรติรมย์ฟิฟท์ [4 ธันวาคม 2566]
ซ่อมไฟทางเดินท่าน้ำวัดโพธิ์ หมู่ที่ 6 [4 ธันวาคม 2566]
ตั้งนั่งล้านวัดอุทยาน หมู่ที่ 5 [1 ธันวาคม 2566]
ซ่อมไฟทางเดินท่าน้ำวัดโพธิ์เอน หมู่ที่ 6 [1 ธันวาคม 2566]
ตัดหญ้าซอยทางเดินข้างโรงเรียนวัดบางไกรนอกถึงคลองบ้านจีน [30 พฤศจิกายน 2566]
ฉีดพ่นหมอกควันหมู่บ้านวิสต้าปาร์ค สาทร-ปิ่นเกล้า [29 พฤศจิกายน 2566]
ซ่อมไฟทางเดินเท้าท่าน้ำวัดจำปา [29 พฤศจิกายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 1 - 10 (ทั้งหมด 1256 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416