องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เลขที่ 60/2 หมู่ที่ 3 ถนนนครอินทร์-ราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(ปริศนา ลักษณะกุลบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
(ปริศนา ลักษณะกุลบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
สายตรงงานจัดเก็บรายได้ (ภาษี)
contact_phone โทรศัพท์มือถือ 081-753-9553
ข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม
folder เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
camera_alt ภาพกิจกรรม
ระดับน้ำประตูบางไกรในด้านในและด้านนอก [25 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ระดับน้ำประตูบางขุนกอง [25 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ระดับน้ำประตูบางไกรในด้านในและด้านนอก [24 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ระดับน้ำประตูบางขุนกอง [24 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ระดับน้ำประตูบางไกรในด้านในและด้านนอก [23 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ระดับน้ำประตูบางขุนกอง [23 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ระดับน้ำประตูบางไกรในด้านในและด้านนอก [22 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ระดับน้ำประตูบางขุนกอง [22 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ระดับน้ำประตูบางไกรในด้านในและด้านนอก [19 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ระดับน้ำประตูบางขุนกอง [19 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 136 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Line กลุ่ม "องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง"
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 156


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 089-9124844 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 095-8047005 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 096-8890333,061-3942861, 084-3879553 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416