× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 089-9124844 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 095-8447005 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 096-8890333,061-3942861, 084-3879553 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง วิสัยทัศน์ " เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวนำ งามล้ำสภาพแวดล้อมดี มิตรไมตรีในทุกสังคม "

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายอนุพงษ์ กันพุ่ม)
นายก อบต.บางขุนกอง
โทร : 089-816-9553
(นายอนุพงษ์ กันพุ่ม)
นายก อบต.บางขุนกอง
โทร : 089-816-9553
สายตรงงานจัดเก็บรายได้ (ภาษี)
folder โทรศัพท์มือภือ 081-753-9553
account_box ฝ่ายปกครอง
ปฏิพัทธ์ ทองสุข
กำนันตำบลบางขุนกอง
ปฏิพัทธ์ ทองสุข
กำนันตำบลบางขุนกอง
บุญธรรม ปานอ่วม
สารวัตรกำนัน
บุญธรรม ปานอ่วม
สารวัตรกำนัน
นิวัติ เกิดมงคล
สารวัตรกำนัน
นิวัติ เกิดมงคล
สารวัตรกำนัน
พิสิทฐพล ยอดนิล
แพทย์ประจำตำบล
พิสิทฐพล ยอดนิล
แพทย์ประจำตำบล
อนันต์ ภู่อิ่ม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
อนันต์ ภู่อิ่ม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
เพ็ญศิริ สอาดเย็น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
เพ็ญศิริ สอาดเย็น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
วาสนา ชะงัก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
วาสนา ชะงัก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
บุญทิวา เจริญ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
บุญทิวา เจริญ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
สุธาทิพย์ กล่ำคำ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
สุธาทิพย์ กล่ำคำ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
อภิสันต์ มีแป้น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
อภิสันต์ มีแป้น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
อภิรักษ์ แจ้งอิ่ม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
อภิรักษ์ แจ้งอิ่ม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
วีระธัช เขียนนิล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
วีระธัช เขียนนิล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
สถาพร ช้างเกิด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
สถาพร ช้างเกิด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
นิยม แก้วทับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
นิยม แก้วทับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
ชุติกาญจน์ ธนวิบูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
ชุติกาญจน์ ธนวิบูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
สวัสดิ์ เกษรมาลา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
สวัสดิ์ เกษรมาลา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
ยอดชาย ขำภู่
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
ยอดชาย ขำภู่
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
สมชาย ดีเหลือ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
สมชาย ดีเหลือ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
วิศิษย์ศักดิ์ ปานเกตุ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
วิศิษย์ศักดิ์ ปานเกตุ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ดวงเดือน แก้วทับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ดวงเดือน แก้วทับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ไพโรจน์ สาทอง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ไพโรจน์ สาทอง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 34
เดือนนี้ 12,596
เดือนที่แล้ว 25,053
ทั้งหมด 45,053