องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
play_arrow ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม
การคมนาคมทางน้ำ มีเส้นทางหลัก ดังนี้ คลองบางขุนกอง , คลองบางนายไกร , คลองบางโคเผือก , คลองบางราวนก , คลองบางกอกน้อย , คลองวัดไทยเจริญ การคมนาคมทางบก มีเส้นทางหลัก ดังนี้ สถานที่ตั้งสายทาง ของกรมทางหลวงชนบท 1. นบ.4078 บ.บางขุนกอง – บ.วัดไทยเจริญ 2. นบ.4092 บ.โพธิ์เอน – บ.วัดบางไกร 3. นบ.4140 บ.วัดอุทยาน – บ.วัดไทยเจริญ 4. นบ.2041 วัดโพธิ์เอน – วัดบางไกรใน 5. นบ.4077 บ.บางราวนก – วัดอุทยาน 6. นบ.3093 บ. ต้นโพธิ์ – บางนายไกร
การโทรคมนาคม
สถานีโทรคมนาคม เสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์ ดังนี้ 1 บริษัท ทรูมูฟ จำกัด หมู่ที่ 3,4 True 2 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หมู่ที่ 4,2 AIS 3 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หมู่ที่ 3,6 Dtac
การไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวงขยายเขตบริการทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ประชาชนใช้บริการไฟฟ้าทุกครัวเรือน ไฟฟ้าสาธารณะ ถนนแยกสายตำบล หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ – แพเจ้กี หมู่ที่ 1 ถนนนครอินทร์ – วัดจำปา หมู่ที่ 1,3 ถนนซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 1,3 ถนนวัดตะระเก หมู่ที่ 1,4 ถนนนครอินทร์ – วัดซองพลู หมู่ที่ 2 ถนนราชพฤกษ์ – ศูนย์อาหารวัดจำ หมู่ที่ 2 ถนนราชพฤกษ์ – วัดอุทยาน หมู่ที่ 3,5,6 ถนนบ้านต้นโพธิ์ - บางนายไกร หมู่ที่ 4 ถนนนครอินทร์ – วัดบางนายไกร หมู่ที่ 4,6 ถนนนครอินทร์ – บางโคเผือก หมู่ที่ 6 ถนนนครอินทร์ – วัดโพธิ์เอน หมู่ที่ 6 ถนนบางราวนก – วัดอุทยาน หมู่ที่ 6 ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางเดินเท้าท่าน้ำวัดจำปา หมู่ที่ 1 จำนวน 20 ต้น ซอยบ้านลุงม้ง หมู่ที่ 1 จำนวน 6 ต้น ทางเดินเท้าข้างหมู่บ้านเดอะซิตี้ หมู่ที่ 2 จำนวน 24 ต้น ทางเดินเท้าเรียบคลองนกฮูก หมู่ที่ 2 จำนวน 6 ต้น ทางเดินเท้าเรียบคลองนายหล่อ หมู่ที่ 2 จำนวน 6 ต้น ทางเดินเท้าศาลาเรืองแจ้ง หมู่ที่ 2 จำนวน 26 ต้น ซอยข้างโรงเรียนวสัดซองพลู หมู่ที่ 2 จำนวน 4 ต้น ทางเดินเท้าหลังแฟตกาญจนา หมู่ที่ 3 จำนวน 10 ต้น ทางเดินเท้าข้างร้านปลายจวัก หมู่ที่ 3 จำนวน 5 ต้น ทางเดินทางใต้สะพานข้างบ้าน ผ.ช. ตุ้ม หมู่ที่ 3 จำนวน 6 ต้น ทางเดินเท้าบ้านจีน หมู่ที่ 3 จำนวน 41 ต้น ทางเดินเท้าซอยซันห่าว หมู่ที่ 3 จำนวน 5 ต้น ทางเดินเท้าข้างหมู่บ้านลัดดารมณ์ หมู่ที่ 3 จำนวน 9 ต้น ทางเดินเท้าซอยเพสมาส-วัดบางไกรใน หมู่ที่ 4 จำนวน 25 ต้น ทางเดินเท้าใต้สะพานรอยัลอินน์ หมู่ที่ 4 จำนวน 6 ต้น ทางเดินเท้าซอยบ้างครูย้อย หมู่ที่ 4 จำนวน 22 ต้น ทางเดินเท้าซอยบ้าน อบต. หนึ่ง หมู่ที่ 4 , 5จำนวน 14 ต้น ทางเดินเท้าข้างวัดอุทยาน หมู่ที่ 4 จำนวน 28 ต้น ทางเดินเท้าซอยศรีเกตุ หมู่ที่ 5 จำนวน 26 ต้น ทางเดินเท้าซอยศาลเจ้าแม่ทับทิม หมู่ที่ 5 จำนวน 8 ต้น ทางเดินเท้าข้างบ้านหน่องน้ำแข็ง หมู่ที่ 5 จำนวน 6 ต้น ทางเดินเท้าท่าน้ำวัดโพธิ์เอน หมู่ที่ 6 จำนวน 25 ต้น


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416