องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เลขที่ 60/2 หมู่ที่ 3 ถนนนครอินทร์-ราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(ปริศนา ลักษณะกุลบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
(ปริศนา ลักษณะกุลบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
สายตรงงานจัดเก็บรายได้ (ภาษี)
contact_phone โทรศัพท์มือถือ 081-753-9553
ข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม
folder เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
play_arrow ลักษณะที่ตั้ง
พื้นที่และอาณาเขต
ตำบลบางขุนกอง มีเนื้อที่ประมาณ 6.09 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,806 ไร่ แบ่งเนื้อที่ของแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 พื้นที่ประมาณ 1.39 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 2 พื้นที่ประมาณ 0.71 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 3 พื้นที่ประมาณ 1.18 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 4 พื้นที่ประมาณ 1.50 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 5 พื้นที่ประมาณ 0.54 ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ 6 พื้นที่ประมาณ 0.76 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อ คลองบางกอกน้อย และตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
Line กลุ่ม "องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง"
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 256


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 089-9124844 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 095-8047005 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 096-8890333,061-3942861, 084-3879553 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416