องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
folder ระเบียบเบี้ยความพิการ
insert_drive_file ระเบียบเบี้ยความพิการ 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file ระเบียบเบี้ยความพิการ 2562 (ฉบับที่4) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file ระเบียบเบี้ยความพิการ 2561 (ฉบับที่3) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file ระเบียบเบี้ยความพิการ 2559 (ฉบับที่2) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file หนังสือสั่งการเพิ่มเบี้ยผู้พิการ มท 0891.3 ว2368 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416