องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
folder รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ครั้งที่ 3/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file รายงานประชุมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองทุกกอง ครั้งที่ 3/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file รายงานการประชุมนายก อบต.บางขุนกอง ปลัด อบต.บางขุนกอง รองปลัด อบต.บางขุนกอง หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองทุกกอง ครั้งที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
insert_drive_file รายงานการประชุมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองทุกกอง ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
insert_drive_file สรุปรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานสำนักงาน ครั้งที่ 3/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file สรุปรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง และพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416