องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เลขที่ 60/2 หมู่ที่ 3 ถนนนครอินทร์-ราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(ปริศนา ลักษณะกุลบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
(ปริศนา ลักษณะกุลบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
สายตรงงานจัดเก็บรายได้ (ภาษี)
contact_phone โทรศัพท์มือถือ 081-753-9553
ข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม
folder เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
1 - 20 (ทั้งหมด 65 รายการ) 1 2 3 4
Line กลุ่ม "องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง"
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 295


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 089-9124844 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 095-8047005 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 096-8890333,061-3942861, 084-3879553 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416