องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
folder กิจกรรม 5 ส.
insert_drive_file รายงานผลการครวจประเมินกิจกรรม 5 ส. ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ขออนุมัติดำเนินการจัดกิจกรรม " Big Cleaning Day" ครั้งที่ 1 ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.265 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินกิจกรรม 5 ส. ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง นโยบายกิจกรรม 5 ส. ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file รายงานผลการครวจประเมินกิจกรรม 5 ส. ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file กำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
insert_drive_file โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม 5 ส. poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 086-3135995 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416