องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เลขที่ 60/2 หมู่ที่ 3 ถนนนครอินทร์-ราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(ปริศนา ลักษณะกุลบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
(ปริศนา ลักษณะกุลบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
สายตรงงานจัดเก็บรายได้ (ภาษี)
contact_phone โทรศัพท์มือถือ 081-753-9553
ข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม
folder เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในรอบเดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามมาตรการด้านงบประมาณโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในรอบเดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในรอบเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง การคืนเงินหลักประกันสัญญา ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง การคืนหลักค้ำประกันสัญญา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อกระทะล้อพร้อมคิ้วล้อ พร้อมเปลี่ยนให้กบ รถทะเบียน 82-9025 นนทบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) ทะเบียน บท-1910 นนทบุรี จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บท-1910 นนทบุรี จำนวน 7 รายการ (003-48-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างซ่อมบำรุงประตู ปิด-เปิด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างซ่อมประตู อลูมิเนียม ห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างซ่อมรถทะเบียน 83-4668 นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-61-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ในรอบเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองคัลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง จ้างซ่อมบำรุง ปริ้นเตอร์ Canon G 1010 หมายเลขครุภัณฑ์ 479-62-0042 โดยเฉพาะวิธีเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง จ้างซ่อมรถทะเบียน 83-3646 นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-60-0006 โดยเฉพาะวิธีเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง จ้างซ่อมรถทะเบียน 28-0172 นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-48-0003 โดยเฉพาะวิธีเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
1 - 20 (ทั้งหมด 296 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Line กลุ่ม "องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง"
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 270


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 089-9124844 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 095-8047005 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 096-8890333,061-3942861, 084-3879553 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416