องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
description แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file ประกาศอง์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันที่ขึ้นบัญชีสำรอง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับ ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์สมัครโครงการ คนละครึ่งและยิ่งใช้ยิ่งได้ อำเภอบางกรวย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในชนิดสัตว์โค และกระบือ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง (เพิ่มเติมรอบที่ 2) เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 436
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมงในรูปแบบออนไลน์ (e-learning) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง เช็คเกินกำหนดผู้มีสิทธิไม่ขึ้นเงินธนาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข่าวสารรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 20 ฉบับบที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวัดเฉลิมพระชนมพรรษา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file ขอความร่วมมือยกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติการ "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่" poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file ข้อควรปฏิบัติกลุ่มไลน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
description แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
381 - 400 (ทั้งหมด 547 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416