องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกองเปิดรับสมัครเด็กอนุบาล 3 ขวบ ประจำปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file ตรวจสอบข้อมูลการอัปเดตระบบปฏิบัติการ Windows ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file ขอแจ้งที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรับ-ส่ง หนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวการออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
photo องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ตรวจโควิด-19 ด้วย RAPID ATIGEN TEST KIT (เอทีเค) ในเดือนกุมภาพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
description แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเตือนการระบาดศัตรูพืช poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกองปฏิบัติราชการแทนและช่วยกลั่นกรองงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการต่างๆของศูนย์ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file แผนตรวจคัดกรอง เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file คำสั่งอำเภอบางกรวย เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file คำสั่งอำเภอบางกรวย เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ประกาศคำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
281 - 300 (ทั้งหมด 547 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416