องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file กรมอนามัย เชิญชวนสมัครเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ด้านการจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อม (MOOC ANAMA) รุ่นที่ 1 ปี 2565 ประกอบด้วย 2 หลักสูตร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
photo องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ตรวจโควิด-19 ด้วย RAPID ATIGEN TEST KIT (เอทีเค) ในเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
photo คำแนะนำ สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ด้วยความปราถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
description แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการตรวจโควิด-19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ยกเลิก การตรวจวันที่ 3 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่ว​นจังหวัดนนทบุรี ขอเรียนเชิญประชาชนฉีดวัคซีน เข็ม 3,4 เป็น Moderna (Booster) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่องใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันที่ขึ้นบัญชีสำรอง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ แนวคิดการรณรงค์วันยุติการเลือกปฏิบัติ 1 มีนาคม 2565 Remove Laws That Harm, Create Laws That Empower สานพลังทางกฎหมาย สร้างเครือข่าย ยุติการเลือกปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แอฟพลิเคชั่นบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ คนนนท์ที่มีผล ATK เป็นบวก (ขึ้น 2 ขีด) สามารถแจ้ง รพ.สต. ใกล้บ้าน เพื่อเข้าสู่ระบบ Home Isolation poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่ตรวจพบ ATK หรือ RT-PCR เป็นบวก ติดต่อขอรับยาฟาวิพิราเวียร์ ใกล้บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา และรอบรับตรง) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานนัดพบแรงงานย่อย จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ขอแจ้งที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรับ-ส่ง หนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมทางกายผ่านชมรมก้าวท้าใจ Season 4 ในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง โรงเรียนวัดบางไกรนอก ปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
261 - 280 (ทั้งหมด 547 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416