องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ระบบ CPIS poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file จังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งที่ 1109/2565 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 71) ลงวันที่ 30 เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
description แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file การพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาขิงตกต่ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล..เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file จังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งจังหวัดที่ 886 / 2565 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่ 69 ครั้งที่ 2 : ปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเป็นกรณีเฉพาะรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file การดูแลรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
description แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
photo องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ตรวจโควิด-19 ด้วย RAPID ATIGEN TEST KIT (เอทีเค) ในเดือนเมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและในฤดูร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ขอความร่วมมือคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็น สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2564 (ประจำปีงบประมาณ 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
photo ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 และเดือนมกราคม - กันยายน 2565 ลงทะเบียน ณ สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดภาคสนามของจังหวัดนนทบุรี เดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
241 - 260 (ทั้งหมด 547 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416