× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 089-9124844 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 095-8047005 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 096-8890333,061-3942861, 084-3879553 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง วิสัยทัศน์ " เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวนำ งามล้ำสภาพแวดล้อมดี มิตรไมตรีในทุกสังคม "

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายอนุพงษ์ กันพุ่ม)
นายก อบต.บางขุนกอง
โทร : 089-816-9553
(นายอนุพงษ์ กันพุ่ม)
นายก อบต.บางขุนกอง
โทร : 089-816-9553
สายตรงงานจัดเก็บรายได้ (ภาษี)
contact_phone โทรศัพท์มือถือ 081-753-9553
ข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม
folder เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายการ "มหาดไทยชวนรู้"
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเตือนการระบาดศัตรูพืช
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 24/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
description แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ตรวจเชิงรุกและตรวจเชิงรับ โควิด-19 ด้วย RAPID ATIGEN TEST KIT (เอทีเค) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ยกเลิกคำสั่ง และมอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และนายทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
photo ตรวจเชิงรุกโควิด-19 ด้วย RAPID ATIGEN TEST KIT (เอทีเค) อบต.บางขุนกอง ร่วมกับ รพ.สต.บางขุนกอง และรพ.สต.วัดบางไกรใน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันนัดพบแรงงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 "JobFair online @ Nonthaburi 2021" poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง แจ้งหมดเขตเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
photo 3 มาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file รับชำระภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
description แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง ปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ด้วยเหตุกรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file แจ้งรายนามคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลเมืองไทรม้า poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์และประกาศตามหาบุคคลสูญหาย poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเตือนการระบาดศัตรูพืช poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่ของเกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในพื้นที่อื่นต่อไป poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
1 - 20 (ทั้งหมด 196 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(ไลน์กลุ่ม)"บ้านนายไกรทอง" สำหรับประชาชนติดต่อ อบต.บางขุนกอง
แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 46