องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการสอบราคา โครงการก่อสร้างพนังกันน้ำ พร้อมทางเดินเท้า คสล.(ช่วงบ้านนายเถลิง โตอินทร์-บ้านนางประไพ จัดแจง) หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาโครงการปรับปรุงสะพาน คสล.ข้ามคลองบ้านจีน (บ้านกรองน้ำ) หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 384
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาโครงการปรับปรุงสะพาน คสล.ข้ามลำประโดงบ้านจีน (หลังคอสโม) หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาโครงการปรับปรุงถนนสายนครอินทร์-วัดโพธิ์เอน หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416