องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการสอบราคา โครงการก่อสร้างพนังกันน้ำ พร้อมทางเดินเท้า คสล.(ช่วงบ้านนายเถลิง โตอินทร์-บ้านนางประไพ จัดแจง) หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาโครงการปรับปรุงสะพาน คสล.ข้ามคลองบ้านจีน (บ้านกรองน้ำ) หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาโครงการปรับปรุงสะพาน คสล.ข้ามลำประโดงบ้านจีน (หลังคอสโม) หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาโครงการปรับปรุงถนนสายนครอินทร์-วัดโพธิ์เอน หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 085-9524844 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 096-8890333,061-3942861, 084-3879553 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416