× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 089-9124844 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 095-8047005 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 096-8890333,061-3942861, 084-3879553 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง วิสัยทัศน์ " เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวนำ งามล้ำสภาพแวดล้อมดี มิตรไมตรีในทุกสังคม "

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายอนุพงษ์ กันพุ่ม)
นายก อบต.บางขุนกอง
โทร : 089-816-9553
(นายอนุพงษ์ กันพุ่ม)
นายก อบต.บางขุนกอง
โทร : 089-816-9553
สายตรงงานจัดเก็บรายได้ (ภาษี)
contact_phone โทรศัพท์มือถือ 081-753-9553
ข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม
folder เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
folder รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศเชิญชวน สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file หนังสือเชิญสมาชิกสภา-และผู้บริหารมาประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ล่าสุดท่านเลขา
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศขอเชิญ สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 2 ครั้งที่ 1 ปรำจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file หนังสือเชิญสมาชิกสภา-และผู้บริหารมาประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 2 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file หนังสือเชิญสมาชิกสภา - และผู้บริหารเข้าประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศเชิญชวน สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file หนังสือเชิญสมาชิกสภา-และผู้บริหารมาประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศขอเชิญ สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file หนังสือเชิญสมาชิกสภา-และผู้บริหารมาประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file หนังสือเชิญสมาชิกสภา-และผู้บริหารมาประชุม สมัยสามัญ สมัยที่่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
1 - 20 (ทั้งหมด 48 รายการ) 1 2 3
(ไลน์กลุ่ม)"บ้านนายไกรทอง" สำหรับประชาชนติดต่อ อบต.บางขุนกอง
แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 113