× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 089-9124844 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 095-8447005 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 096-8890333,061-3942861, 084-3879553 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง วิสัยทัศน์ " เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม เศรษฐกิจก้าวนำ งามล้ำสภาพแวดล้อมดี มิตรไมตรีในทุกสังคม "

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายอนุพงษ์ กันพุ่ม)
นายก อบต.บางขุนกอง
โทร : 089-816-9553
(นายอนุพงษ์ กันพุ่ม)
นายก อบต.บางขุนกอง
โทร : 089-816-9553
สายตรงงานจัดเก็บรายได้ (ภาษี)
folder โทรศัพท์มือภือ 081-753-9553
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมงในรูปแบบออนไลน์ (e-learning)
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข่าวสารรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง เช็คเกินกำหนดผู้มีสิทธิไม่ขึ้นเงินธนาคาร
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวัดเฉลิมพระชนมพรรษา
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง การคืนหลักค้ำประกันสัญญา grade
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อกระทะล้อพร้อมคิ้วล้อ พร้อมเปลี่ยนให้กบ รถทะเบียน 82-9025 นนทบุรี grade
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) ทะเบียน บท-1910 นนทบุรี จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บท-1910 นนทบุรี จำนวน 7 รายการ (003-48-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างซ่อมบำรุงประตู ปิด-เปิด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาหารเสริม (นม) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ระดับอนุบาล 3 ขวบ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ อบต.บางขุนกอง จำนวน 3 โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ระดับอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 4 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริมแบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 56
เดือนนี้ 12,618
เดือนที่แล้ว 25,075
ทั้งหมด 45,075