องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวปริศนา ลักษณะกุลบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บางขุนกอง
โทร : 081-5638087
(นางสาวปริศนา ลักษณะกุลบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บางขุนกอง
โทร : 081-5638087
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการทุจริตกรณีการใช้รถราชการ
สายตรงงานจัดเก็บรายได้ (ภาษี)
contact_phone โทรศัพท์มือถือ 081-753-9553
ข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม
folder เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

สถิติ sitemap
วันนี้ 172
เดือนนี้15,104
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)113,389
ทั้งหมด 280,000

image ภาพประชาสัมพันธ์
ประเพณีตักบาตรพระ 108 ปีที่ 102 บริเวณคลองอ้อมนนท์ เขตตำบลบางขุนกอง จังหวัดนนทบุรี
5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
15 ค่ำ เดือน 12 วันลอยกระทง
สัญญาณมือขอความช่วยเหลือสากล "Signal for Help"
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง ทำความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดจำปา ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญร่วมงานตักบาตรพระ 108 ของชาวตำตลบางขุนกอง ปีที่ 102 ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้งปัญหา ในระบบ Traffy Fondue ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
ฉีดพ่นหมอกควัน (เคสไข้เลือดออก) [6 ธันวาคม 2566]
ประเพณีตักบาตรพระ 108 ปีที่ 102 บริเวณคลองอ้อมนนท์ เขตตำบลบางขุนกอง จังหวัดนนทบุรี [5 ธันวาคม 2566]
อบต.บางขุนกองและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมแห่เรือ เนื่องในประเพณีตักบาตรพระ 108 ปีที่ 102 ประจำปี 2566 [4 ธันวาคม 2566]
ฉีดพ่นหมอกควันหมู่บ้านรติรมย์ฟิฟท์ [4 ธันวาคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานกิจการเทศบาลเมืองบางแม่นาง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงมหาดไทย
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
สัญญาณมือขอความช่วยเหลือสากล "Signal for Help"
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ต.ค. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ก.ย. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ส.ค. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ก.ค. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา มิ.ย. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา พ.ค. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เม.ย. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา มี.ค. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ก.พ. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ม.ค. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566
Line กลุ่ม "องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง"

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
04/12/2566
04/12/2566
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กต.
04/12/2566
04/12/2566
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 081-9039553 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22, 084-3879553 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 095-3855191, 091-0105191, 096-8890333, 0-2432-6091 - 4 ต่อ 13 ,18 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416