องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวปริศนา ลักษณะกุลบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บางขุนกอง
โทร : 081-5638087
(นางสาวปริศนา ลักษณะกุลบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บางขุนกอง
โทร : 081-5638087
สายตรงงานจัดเก็บรายได้ (ภาษี)
contact_phone โทรศัพท์มือถือ 081-753-9553
ข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม
folder เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
image ภาพประชาสัมพันธ์
กิจกรรม "Big Cleaning Day" ครั้งที่ 1 ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม 5 ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง พร้อมด้วย รองนายก อบต.บางขุนกอง 2 ท่าน, ปลัด อบต. เลขานุการนายก อบต.บางขุนกอง, ประธานสภา อบต.บางขุนกอง, รองประธานสภา อบต.บางขุนกอง, สมาชิกสภา อบต.บางขุนกอง...
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง พร้อมด้วย รองนายก อบต.บางขุนกอง 2 ท่าน, เลขานุการนายก อบต.บางขุนกอง, ประธานสภา อบต.บางขุนกอง, รองประธานสภา อบต.บางขุนกอง, สมาชิกสภา อบต.บางขุนกอง...
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
การประชุม คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.ฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่กองช่าง งานไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมไฟส่องสว่างทางเดินเท้าหลังแฟลตกาญจนา หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี [19 พฤษภาคม 2565]
เจ้าหน้าที่กองช่าง งานไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมไฟส่องสว่างทางเดินเท้าบ้านนายหมึก หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี [19 พฤษภาคม 2565]
เจ้าหน้าที่กองช่าง งานไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมไฟส่องสว่างให้กับโรงเรียนวัดซองพลู หมู่ที่ 2 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี [19 พฤษภาคม 2565]
เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการตัดต้นไม้ล้มขวางคลองเนื่องจากเหตุพายุฝน หมู่ที่ 1 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี [19 พฤษภาคม 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ระบบ CPIS
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ก.พ.65 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ต.ค.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65
ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา พ.ย.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59
ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ธ.ค.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ม.ค.65 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp


Line กลุ่ม "องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง"

สถิติ sitemap
วันนี้ 580
สัปดาห์นี้4,171
เดือนนี้29,849
ปีนี้358,188
ทั้งหมด680,557


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 085-9524844 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 065-5045929 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936414 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 096-8890333,061-3942861, 084-3879553 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416