× องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่สามารถติดต่อเบอร์สำนักงานได้ หัวหน้าสำนักปลัด 089-9124844 ผอ.กองช่าง 099-3649363 ผอ.กองคลัง 095-8047005 ผอ.กองการศึกษาฯ 081-9829553 ผอ.กองสาธารณสุขฯ 062-8936416 เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ 1. สำนักปลัด 02-4326091-4 ต่อ 13, 22 - งานป้องกัน (ดับเพลิง) 096-8890333,061-3942861, 084-3879553 - งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์) 084-3879553 - ศูนย์ดำรงธรรม (ร้องเรียน) 089-2059553 2. กองคลัง 02-4326091-4 ต่อ 25 - งานจัดเก็บรายได้ (ภาษี) 081-7539553 3. กองช่าง 02-4326091-4 ต่อ 23 - ขออนุญาตก่อสร้าง/สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/ถนน) 081-8909553 4. กองการศึกษาฯ 02-4326091-4 ต่อ 14 081-9829553 5. กองสาธารณสุขฯ 02-4326091-4 ต่อ 26 - งานจัดเก็บขยะ/ทะเบียนพาณิชย์/โควิด-19 062-8936416

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08:30 น. - 16:30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายนิติพนธ์ สุภาเกตุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
โทร : 095-725-5108
(นายนิติพนธ์ สุภาเกตุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
โทร : 095-725-5108
สายตรงงานจัดเก็บรายได้ (ภาษี)
contact_phone โทรศัพท์มือถือ 081-753-9553
ข้อมูลศูนย์ดำรงธรรม
folder เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
image ภาพประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่...
สายด่วน 1444 ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทุกคำถาม
แอปพิเคชัน "ตาสับประรด" ร่วมพลังต่อต้านการกระทำทุจริตเลือกตั้ง
ติดตามข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง อบต.ได้ที่ 4 ช่องทางนี้
การดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกองรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกองและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง
ปฏิทิน แผนการจัดการเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
ระดับน้ำประตูบางไกรในด้านในและด้านนอก [15 ตุลาคม 2564]
ระดับน้ำประตูบางขุนกองด้านในและด้านนอก [15 ตุลาคม 2564]
ระดับน้ำประตูบางไกรในด้านในและด้านนอก [14 ตุลาคม 2564]
ระดับน้ำประตูบางขุนกองด้านในและด้านนอก [14 ตุลาคม 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง อบต.ได้ที่ 4 ช่องทางนี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
แอปพิเคชัน "ตาสับประรด" ร่วมพลังต่อต้านการกระทำทุจริตเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
7 ขั้นตอน ล้างมือให้สะอาดป้องกันเชื้อไวรััสโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง การคืนหลักค้ำประกันสัญญา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
เช่าเช่าที่ดิน จำนวน 1 ปี (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview11
เช่าเช่าที่ดิน จำนวน 1 ปี (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview12
เช่าที่ดิน จำนวน 1 ปี (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview9
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
(ไลน์กลุ่ม)"บ้านนายไกรทอง" สำหรับประชาชนติดต่อ อบต.บางขุนกอง
แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 138
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ